Deprecated: file_get_contents(): Passing null to parameter #2 ($use_include_path) of type bool is deprecated in /data/web/virtuals/331731/virtual/www/core/libraries/flat-files.php on line 38

Deprecated: file_get_contents(): Passing null to parameter #2 ($use_include_path) of type bool is deprecated in /data/web/virtuals/331731/virtual/www/core/libraries/flat-files.php on line 38
Podnikatelská mise do Mongolska s vedením MPO ČR a MŽP ČR - duben 2012 -

Podnikatelská mise do Mongolska s vedením MPO ČR a MŽP ČR - duben 2012

  • Odlet mise vládním speciálem
    Odlet mise vládním speciálem
  • Na Min. nerostných surovin a energetiky
    Na Min. nerostných surovin a energetiky
  • Ministr D. Zorigt se svým týmem
    Ministr D. Zorigt se svým týmem
  • Česko-mongolské podnikatelské fórum
    Česko-mongolské podnikatelské fórum
  • 4. zasedání Smíšeného výboru
    4. zasedání Smíšeného výboru
  • Zasedání výboru- Ing. Chrpa (ZTC Energy)
    Zasedání výboru- Ing. Chrpa (ZTC Energy)
  • BARX ENERGY - podpis MOU
    BARX ENERGY - podpis MOU
  • Po podpisu MOU (obnovitelné zdroje)
    Po podpisu MOU (obnovitelné zdroje)
  • INEKON GROUP - podepsané MOU (železnice)
    INEKON GROUP - podepsané MOU (železnice)
  • Trasy plánovaných nových železnic
    Trasy plánovaných nových železnic
  • Diskuse po podpisu MOU (želznice)
    Diskuse po podpisu MOU (želznice)
  • Rozmluva s ministrem Dašdoržem
    Rozmluva s ministrem Dašdoržem
  • Raut po podpisu protokolu
    Raut po podpisu protokolu
  • Vedoucí delegací Smíšeného výboru
    Vedoucí delegací Smíšeného výboru
  • Nám. Hovorka s ministrem Dašdoržem
    Nám. Hovorka s ministrem Dašdoržem
  • Nám. Hovorka, dr. Matějka a dr. Ermold
    Nám. Hovorka, dr. Matějka a dr. Ermold
  • Finální úpravy textů MOU na MRAM
    Finální úpravy textů MOU na MRAM
  • Slavnostní ceremoniál na MRAM
    Slavnostní ceremoniál na MRAM
  • Obal CD s digitalizovanými zprávami
    Obal CD s digitalizovanými zprávami
  • Předání CD a podpisy MOU (ČGS a PřF UK)
    Předání CD a podpisy MOU (ČGS a PřF UK)
  • dr. Kavina (MPO) a dr. Tamira (MRAM)
    dr. Kavina (MPO) a dr. Tamira (MRAM)
  • dr. Mixa (ČGS) s prof. Gerel (Mon.Univ.)
    dr. Mixa (ČGS) s prof. Gerel (Mon.Univ.)
  • Večeře na rozloučenou s gen. Garanžilem
    Večeře na rozloučenou s gen. Garanžilem
  • Návrat do ČR
    Návrat do ČR

Ve dnech   23. - 26.4. 2012  byla  pod organizační záštitou HK ČR uspořádána podnikatelská mise do Mongolska doprovázející náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR M. Hovorku. (původně byla plánována cesta ministra M. Kuby)  a  náměstka ministra životního prostředí ČR J. Kulíška. Podnikatelská část mise měla 46 účastníků, z tohoto počtu  bylo 15  členů  Česko-východoasijské obchodní komory pro které se, kromě hromadného ofiálního  prorogramu, zajišťoval  individuální program s mongolskými partnery. Během této podnikatelské mise naše Komora zajistila:

a) podpis MOU mezi společností INEKON GROUP a.s. a Magistrátem hlavního města Ulánbátar na výstavbu ČOV Emelt

b) podpis MOU mezi společností INEKON GROUP a..s. a Ministry of road, transportation, construction and urban development of Mongolia na výstavbu nových železničních tratí

c) podpis MOU mezi společností BARX ENERGY s.r.o. a Energy Authority of Mongolia na realizaci projektů obnovitelných zdrojů elektrické energie

d) podpis MOU mezi Českou geologickou službou (ČGS) a Mineral Resources Authority of Mongolia (MRAM) na geologické mapování území Mongolska

e) podpis MOU mezi Přírodovědeckou fakultou UK Praha (PřF UK) a MRAM o spolupráci v oblasti geologie

f) dohodu a přípravu smluvních dokumentů mezi konsorciem firem vedeným ZTC Holding, SE a Ministry of Mineral Resources and Energy of Mongolia o výstavbě závodu na výrobu kapalných pohonných hmot z uhlí (CTL technologie)

 

g) jednání o zahájení spolupráce a možného podpisu dohod mezi ČGS a PřF UK s vedením Nuclear Energy Agency of Mongolia v oblasti průzkumu, těžby a zpracování radioaktivních surovin na území Mongolska