Asijské kulturní centrum

Asian Cultural Center Třeboň         

Азиатский Культурный Центр Тржебонь
 
1.       jako právnická osoba je registrovaná Ministerstvem vnitra ČR, IČ: 22722289
 
 
 
2.       je neziskovou organizací, jejímž cílem je zajistit materiální podmínky a finanční prostředky na vybudování, vybavení a řádný chod komplexu objektů Asijského  kulturního centra v Třeboni, které bude tvořeno Galerií buddhistického uměníasijským meditačním parkem  "Zahrada soucitu"  a relaxačním centrem  s čajovnou "Wu-Wei"Dalším cílem Asijského centra je koordinovat  přípravu a realizaci kulturních, vzdělávacích, vědeckých a společenských programů vedoucích k  autentické prezentaci unikátního kulturního, filozofického, náboženského, medicínského a sportovního bohatství jednotlivých asijských zemí.
 
 
  
3.      Sídlo:  Na Kopečku  242, 379 01 Třeboň
 
 
 
 
 
 

Galerie buddhistického umění  - JIŽ OTEVŘENA

      Otevírací doba:

              červenec – srpen (každý den prohlídky v 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00)

              březen-červen, září – listopad  (prohlídky  So a Ne – pouze dle předchozí dohody)

 

Informace:  Anudar Klečková, tel.: 607 435 328,  mail: kleckova.a@email.cz