Deprecated: file_get_contents(): Passing null to parameter #2 ($use_include_path) of type bool is deprecated in /data/web/virtuals/331731/virtual/www/core/libraries/flat-files.php on line 38

Deprecated: file_get_contents(): Passing null to parameter #2 ($use_include_path) of type bool is deprecated in /data/web/virtuals/331731/virtual/www/core/libraries/flat-files.php on line 38
Asijské kulturní centrum -

Asijské kulturní centrum

Asian Cultural Center Třeboň         

Азиатский Культурный Центр Тржебонь
 
1.       jako právnická osoba je registrovaná Ministerstvem vnitra ČR, IČ: 22722289
 
 
 
2.       je neziskovou organizací, jejímž cílem je zajistit materiální podmínky a finanční prostředky na vybudování, vybavení a řádný chod komplexu objektů Asijského  kulturního centra v Třeboni, které bude tvořeno Galerií buddhistického uměníasijským meditačním parkem  "Zahrada soucitu"  a relaxačním centrem  s čajovnou "Wu-Wei"Dalším cílem Asijského centra je koordinovat  přípravu a realizaci kulturních, vzdělávacích, vědeckých a společenských programů vedoucích k  autentické prezentaci unikátního kulturního, filozofického, náboženského, medicínského a sportovního bohatství jednotlivých asijských zemí.
 
 
  
3.      Sídlo:  Na Kopečku  242, 379 01 Třeboň