Spolupracující organizace

Organizace, se kterými naše Komora spolupracuje na přípravě a realizaci jednotlivých  investičních, vzdělávacích i věděcko-výzkumných projektů:

 

Universita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

VŠB-TU Ostrava,  Hornicko-geologická fakulta

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

The Free Swiss University of St. George´s, Švýcarsko

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Ústav geoniky AV ČR v.v.i.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR v.v.i.

Botanický ústav AV ČR v.v.i.

MONOS Medical University, Ulánbátar, Mongolsko

Ministry of Education and Traning - CEPECE (Centre for International Professional and Technological Co-operation and Exchange), Hanoi, VSR 

Česká geologická služba

PDG Treuhand GmbH, Švýcarsko

Michal Kroft, advokát trvale spolupracující s NWD Legal

Institut environmentálního vzdělávání

Česká-Středoasijská smíšená obchodní komora

Česko-vietnamská obchodní a průmyslová komora

Česko-srílanská obchodní komora

Český klub bezpečnostních služeb

Český svaz Jiu Jitsu

Česko-japonská společnost