Podnikatelská mise do Mongolska s vedením MPO ČR a MŽP ČR - duben 2012

 • Odlet mise vládním speciálem
  Odlet mise vládním speciálem
 • Na Min. nerostných surovin a energetiky
  Na Min. nerostných surovin a energetiky
 • Ministr D. Zorigt se svým týmem
  Ministr D. Zorigt se svým týmem
 • Česko-mongolské podnikatelské fórum
  Česko-mongolské podnikatelské fórum
 • 4. zasedání Smíšeného výboru
  4. zasedání Smíšeného výboru
 • Zasedání výboru- Ing. Chrpa (ZTC Energy)
  Zasedání výboru- Ing. Chrpa (ZTC Energy)
 • BARX ENERGY - podpis MOU
  BARX ENERGY - podpis MOU
 • Po podpisu MOU (obnovitelné zdroje)
  Po podpisu MOU (obnovitelné zdroje)
 • INEKON GROUP - podepsané MOU (železnice)
  INEKON GROUP - podepsané MOU (železnice)
 • Trasy plánovaných nových železnic
  Trasy plánovaných nových železnic
 • Diskuse po podpisu MOU (želznice)
  Diskuse po podpisu MOU (želznice)
 • Rozmluva s ministrem Dašdoržem
  Rozmluva s ministrem Dašdoržem
 • Raut po podpisu protokolu
  Raut po podpisu protokolu
 • Vedoucí delegací Smíšeného výboru
  Vedoucí delegací Smíšeného výboru
 • Nám. Hovorka s ministrem Dašdoržem
  Nám. Hovorka s ministrem Dašdoržem
 • Nám. Hovorka, dr. Matějka a dr. Ermold
  Nám. Hovorka, dr. Matějka a dr. Ermold
 • Finální úpravy textů MOU na MRAM
  Finální úpravy textů MOU na MRAM
 • Slavnostní ceremoniál na MRAM
  Slavnostní ceremoniál na MRAM
 • Obal CD s digitalizovanými zprávami
  Obal CD s digitalizovanými zprávami
 • Předání CD a podpisy MOU (ČGS a PřF UK)
  Předání CD a podpisy MOU (ČGS a PřF UK)
 • dr. Kavina (MPO) a dr. Tamira (MRAM)
  dr. Kavina (MPO) a dr. Tamira (MRAM)
 • dr. Mixa (ČGS) s prof. Gerel (Mon.Univ.)
  dr. Mixa (ČGS) s prof. Gerel (Mon.Univ.)
 • Večeře na rozloučenou s gen. Garanžilem
  Večeře na rozloučenou s gen. Garanžilem
 • Návrat do ČR
  Návrat do ČR

Ve dnech   23. - 26.4. 2012  byla  pod organizační záštitou HK ČR uspořádána podnikatelská mise do Mongolska doprovázející náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR M. Hovorku. (původně byla plánována cesta ministra M. Kuby)  a  náměstka ministra životního prostředí ČR J. Kulíška. Podnikatelská část mise měla 46 účastníků, z tohoto počtu  bylo 15  členů  Česko-východoasijské obchodní komory pro které se, kromě hromadného ofiálního  prorogramu, zajišťoval  individuální program s mongolskými partnery. Během této podnikatelské mise naše Komora zajistila:

a) podpis MOU mezi společností INEKON GROUP a.s. a Magistrátem hlavního města Ulánbátar na výstavbu ČOV Emelt

b) podpis MOU mezi společností INEKON GROUP a..s. a Ministry of road, transportation, construction and urban development of Mongolia na výstavbu nových železničních tratí

c) podpis MOU mezi společností BARX ENERGY s.r.o. a Energy Authority of Mongolia na realizaci projektů obnovitelných zdrojů elektrické energie

d) podpis MOU mezi Českou geologickou službou (ČGS) a Mineral Resources Authority of Mongolia (MRAM) na geologické mapování území Mongolska

e) podpis MOU mezi Přírodovědeckou fakultou UK Praha (PřF UK) a MRAM o spolupráci v oblasti geologie

f) dohodu a přípravu smluvních dokumentů mezi konsorciem firem vedeným ZTC Holding, SE a Ministry of Mineral Resources and Energy of Mongolia o výstavbě závodu na výrobu kapalných pohonných hmot z uhlí (CTL technologie)

 

g) jednání o zahájení spolupráce a možného podpisu dohod mezi ČGS a PřF UK s vedením Nuclear Energy Agency of Mongolia v oblasti průzkumu, těžby a zpracování radioaktivních surovin na území Mongolska