O nás

  • Objekt Asijského kulturního centra
    Objekt Asijského kulturního centra
  • Bývalá vodárenská věž - budoucí Galerie
    Bývalá vodárenská věž - budoucí Galerie

Na našich stránkách naleznete pod souhrnným názvem Asijské kulturní centrum společnou prezentaci tří vzájemně propojených neziskových organizací: 

1.  Asijského kulturního centra Třeboň,
které se skládá z:
     Galerie budhistického umění (ve vodárenské věži)
     Meditačního  parku   "Zahrada soucitu"
     Čajovny  "Wu wei" 
 
2.  Institutu evropsko - asijské spolupráce

3.  Česko - východoasijské obchodní komory
 

 

Jednotícím prvkem zdánlivě neslučitelných aspektů naší činnosti (duchovnícho a materiálního) je hluboká úcta k univerzálnímu odkazu jednoho z nejvýznamnějších  duchovních a kulturních center v  dějinách lidské civilizace - východní Asii. Náš vztah k asijským zemím (především těm buddhisticky orientovaným) je založen na osobních zkušenostech a dlouhodobém pobytu "klíčových osob" v daném teritoriu.
 
 
Pro lepší objasnění nám blízkého pojetí vztahu  mezi duchovní a materiální složkou lidské existence je uvedeno níže několik  krátých příběhů:
1.  Pravil Mistr byznysmenovi:
    „Stejně jako ryba hyne na souši, hyneš i ty, když se zaplétáš do světa.
     Ryba se musí vrátit do vody – a ty se musíš vrátit  do své samoty.“
     Byznysmen se zděsil: „To musím zanechat obchodu a jít do kláštera?“
    „Ale kdepak. Jen si dál klidně obchoduj a jdi do svého srdce“, odpověděl mu Mistr.
 
 

 2.  „Jak může světákovi, jako já pomoci duchovnost?“ ptal se byznysmen.
      „Pomůže ti, abys měl víc“, pravil Mistr.
      „Jak?“
      „ Tak, že tě naučí, abys chtěl méně.“
 
 

 3. „Co je to nejvyšší, co člověk může dělat?“
     „ Sedět a meditovat.“
      Samotného Mistra však málokdy vídali, že by seděl a meditoval.
      Byl stále zaneprázdněný prací doma a na poli, setkáním s lidmi
      a psaním knih. Dokonce se věnoval i účetnictví kláštera.
      „Proč tedy všechen svůj čas trávíš v práci?“
      „Aby člověk seděl a meditoval, nepotřebuje přestat pracovat.“

 
4.  Ačkoli byl Mistr laskavý ke všem svým žákům, nemohl zakrýt,
     že před těmi, kdo se rozhodli pro život v klášteře, dává přednost
     žákům žijícím  „ve světě“ – ženatým, obchodníkům, sedlákům.
     Když se ho na to vyptávali, řekl:
    „Duchovnost praktikovaná ve stavu aktivity stojí nesrovnatelně výš než ta,
     která se praktikuje ve stavu odloučenosti.“

 
5.  S velkým předstihem byl ohlašován Mistrův proslov na téma zničení světa;
     shromáždilo se množství posluchačů, aby si jej poslechlo.
     Projev netrval ani minutu. Vše, co Mistr řekl, bylo:
     „ Lidské plémě bude zničeno těmito věcmi:
       politikou bez zásad,
       pokrokem bez soucitu,
       bohatstvím bez práce,
       učením bez ticha,
       náboženstvím bez nebojácnosti
       a bohoslužbou bez uvědomění.“

 
6.  Mistr napjatě sledoval, jak proslulý ekonom vysvětluje svůj program rozvoje.
     „Je snad růst jedinou věcí, o kterou v ekonomické teorii jde?“ zeptal se.
     „Ano. Veškerý růst je sám o sobě dobrý.“
     „Neuvažuje právě takhle rakovinná buňka?“ pravil Mistr.