Česko-východoasijská komora

Czech – East Asian Chamber of Commerce
Чешско - Восточно-Азиamская Торговая Палата
 
 
   
 
1.      jako právnická osoba je registrovaná Ministerstvem vnitra České republiky, IČ: 22693297
 
2.     Komora ve své činnosti úzce spolupracuje se zahraničními subjekty, je neziskovou organizací, jejím cílem je sloužit k podpoře kulturních, hospodářských a společenských styků mezi občany České republiky a občany vybraných zemí Východní Asie s jednotnou kulturní, historickou a filozofickou tradicí: Mongolskem, Ruskou federací a to zejména Burjatskou autonomní republikou, autonomní republikou Tjuva, autonomní republikou Komi a autonomní Kalmyckou republikou, Čínskou lidovou republikou (především s autonomními oblastmi Vnitřní Mongolsko, Tibet a Ujgurskou AO , ale i s Taiwanem), Vietnamskou socialistickou republikou, Kambodžou, Laosem, Myanmarem, Bhútánem, Thajskem, Srí Lankou, Nepálem, Korejskou lidově-demokratickou republikou, Korejskou republikou a Japonskem.
 
3.      Sídlo : Thámova ul. 21/34 , PSČ 186 00   Praha 8, Česká republika   
       Řídící centrum: Na Kopečku 242, 37901 Třeboň 
 
                                                                                                                     
 
                                                    
 
Princip činnosti Komory:
 
 

 

      Naše činnost ve výše uvedeném zájmovém teritoriu je založena výhradně na přímých osobních vztazích s představiteli vlád, ministerstev, státních orgánů, municipalit, politických stran i soukromých podnikatelských subjektů. Naše aktivity nejsou tedy nijak omezovány protokolem daných zemí ani českých diplomatických misí. Pouze tato forma činnosti umožňuje rozvoj neformálních, tvůrčích a živých kontaktů  na všech úrovních a operativní jednání (a tím i možnost rychlé realizace zajímavých obchodních případů) bez omezujících administrativně-byrokratických bariér a formalizmu.