Asijské kulturní centrum

Asian Cultural Center Třeboň         

Азиатский Культурный Центр Тржебонь
 
1.       jako právnická osoba je registrovaná Ministerstvem vnitra ČR, IČ: 22722289
 
 
 
2.       je neziskovou organizací, jejímž cílem je zajistit materiální podmínky a finanční prostředky na vybudování, vybavení a řádný chod komplexu objektů Asijského  kulturního centra v Třeboni, které bude tvořeno Galerií buddhistického uměníasijským meditačním parkem  "Zahrada soucitu"  a relaxačním centrem  s čajovnou "Wu-Wei"Dalším cílem Asijského centra je koordinovat  přípravu a realizaci kulturních, vzdělávacích, vědeckých a společenských programů vedoucích k  autentické prezentaci unikátního kulturního, filozofického, náboženského, medicínského a sportovního bohatství jednotlivých asijských zemí.
 
 
  
3.      Sídlo:  Na Kopečku  242, 379 01 Třeboň
 
 
 
 
 
 

Galerie buddhistického umění  -  provoz zajišťuje Turistické informační centrum Třeboň


Vedoucí oddělení Turistického informačního centra
Město Třeboň

Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
Tel: +420 607 099 220
http://www.mesto-trebon.cz/
michaela.kajerova@mesto-trebon.cz

Turistické informační centrum

Masarykovo nám. 1

379 01 Třeboň
Tel: +420 384 721 169
Mobil: +420 724 064 504
http://www.itrebon.cz/
info@itrebon.cz