Buddhistické kláštery - historie a současnost

Buddhistické kláštery v Mongolsku jsou dodnes smutným „památníkem“ novodobých předválečných dějin. Podle oficiálních údajů bylo v letech 1937-39 díky fanatickému řádění gard Lidové revoluční strany a Svazu revoluční mládeže, za  pomoci sovětských poradců, vypáleno a zbořeno 724 klášterů (ze 767 fungujících v roce 1936), zabito bylo 20-50.000 lidí, což bylo asi 30 % tehdejší dospělé populace. Obnova některých klášterů začala po politických změnách v roce 1990 a hlavně pak po návštěvě 14. dalajlámy v roce 1991. Známky "produchovnění" v místech bývalých klášterů však již dnes většinou nelze vycítit - jsou zastřeny stopami spáchaného násilí, zloby a prolitou lidskou krví.